Propojení pokladního systému TRELL-NEXT s TERMINÁLY platebních KARET : 

POZOR : V routeru (modemu) na vnitřní síti musí být nastaveno, aby router NIKDY neměnil IP adresy ve vnitřní síti u PC, které je kasa a u terminálu.
Obvykle IT technik síťař nastaví v routeru správně IP adresu terminálu, aby se neměnila, ale velmi často zapomene nastavit i IP adresu počítače (kasy)
v routeru (modemu) aby se neměnila a byla vždy stejná. Toto nastavuje síťař (někdo, kdo se vám stará o počítače a síť) v routeru
a je to opravdu důležitá věc, aby se spojení pak NIKDY nerozpojilo.
IP adresy terminálu i PC kasy se nesmí měnit, toto musí být nastaveno v routeru či modemu,
že IP zařízení ve vnitřní síti se nepřidělují dynamicky, ale jsou pevné.


V tuto chvíli je zprovozněno propojení pouze s terminály ČSOB.

V systému TRELL se s výjimkou terminálů ČSOB platební terminál s programem nepropojuje, pouze ukončíte doklad namísto F12
(ukončit a tisk), tak ukončíte ikonkou platební karty F7. Ukončení kartou je tak záležitost obsluhy programu.

V tuto chvíli jsme technicky vyřešili terminály od ČSOB a propojení s nimi i certifikaci viz níže a v dalším kroku
později pak budeme řešit i ostatní banky (Komerční banka a Česká spořitelna).

Certifikace u ČSOB proběhla v září 2017 a napojení systému TRELL-NEXT s jejich terminály pak řeší
na požádání jejich technik.


V software je nutné modul terminál odemknout za poplatek 2500,- Kč za pokladní místo, aby se zaplatila práce
a výdaje s napojováním terminálů spojené. Vše probíhá podobně jako odemčení EET. Jde o samostatný modul
"Terminál" v nastavení kasy. Po odemčení modulu pak ostatní zajišťuje technik dané banky, který provádí
reálné zapojení konkrétního terminálu s naším softwarem.

Terminály ostatních bank (Komerční banka a Česká spořitelna) používají protokoly Global Payments a certifikace
komunikace našeho software a terminálů je zpoplatněna částkou převyšující cenu programu přičemž vývoj
pro další banky se musí udělat znovu a nezávisle (několik měsíců práce, testování a pak závěrečné testy,
zkoušky, certifikace u daných bank za poplatky). Pro tyto banky (Komerční banka a Česká spořitelna)
se věc teprve začíná řešit a certifikace je zatím časově vzdálena.

Ještě před objednáním návštěvy technika od banky je nutné uhradit modul terminál (vývojová práce komunikace s terminály
a certifikace nad rámec funkčnosti pokladního systému) doplatek 2500,- Kč, aby byl modul platební terminál (pro jakoukoliv podporovanou banku)
aktivován (bez aktivace a dokoupení modulu terminál u prodejce TRELL-NEXT nelze technikem banky propojení zprovoznit).

Terminál se pak po síťovém kabelu či wifi propojí s vaší sítí, kde je zapojen pokladní PC.

Při instalaci terminálu technikem z banky je potřeba, aby váš IT síťař nastavil terminálu i počítači pevnou IP,
která se nikdy nezmění a případně aby IP váš technik zadal do TRELLa dle instrukcí viz obrázky výše.
Technik od banky pak nastaví terminál. Nejlepší je, když je přítomen váš síťař i technik z banky současně.
Případně to ale dokáže do TRELLa zadat i obsluha, ale nastavení routeru a sítě je důležité, aby pak
po několika dnech nedošlo k samovolné změně IP adres v routeru a nepřestal terminál fungovat - error 42.

U ČSOB jsme při původní certifikaci i opakované certifikaci pro nové terminály v roce 2021 prověřovali
kromě jiného terminály INGENICO, kde je možné použít terminál IPP 320 bez tisku, kde doklady namísto
terminálu tiskne přímo pokladní systém a je zjednodušené ovládání prostřednictvím pokladního systému.
Varianta Ingenico ICT220 s tiskem dokladů z terminálu je samozřejmě funkční též. Systém pracuje s protokolem
od ČSOB typu B v režimu UDP a komunikace s terminály probíhá přes síťový kabel (či u jiných typů terminálů přes WiFi).

Trell@atlas.cz


Zpět