Tipy pro praktický provoz : 

Objednejte si - informujte se

 
Stáhněte si * MULTIMEDIÁLNÍ NÁVODY * s podrobným komentářem


Nastavení češtiny ve Windows 10 - klikněte ZDE

UAC

Pokud je jakýkoliv problém se zobrazením českého jazyka, pak ve Windows 10 nastavíte český jazyk pro zobrazení aplikací korektně takto : Pravým tlačítkem myši kliknout na "Start" menu v levém dolním rohu a vybrat "Otevřít" či "Spustit" a zadat "intl.cpl" a potvrdit Enter. Nebo zvolit možnost "Vyhledat", napsat "Ovládací panely" a Enter, klikne se na "Oblast", nahoře v obrazovce pak záložka vpravo "Správa" a pak dole tlačítko "Změnit místní nastavení systému". V další obrazovce pak zrušit spínač "Používat unicode UTF" a pak restartovat PC.


Nastavení TISKU na POKLADNÍ tiskárně :

V případě použití moderní tiskárny a korektního ovladače tiskárny (obvykle Epson či Star) ve správci tisku Windows by mělo být použito nastavení viz obrázek níže. Pokud jde o tiskárnu na USB (doporučujeme kabel bez redukcí čistě USB), pak je důležité po nainstalování ovladače tiskárny neměnit zapojení konektoru (například po stěhování firmy apod), protože ovladač tiskárny je často vázán na konkrétní konektor USB a po zapojení tiskárny do jiného USB je občas nutná instalace tiskárny do Windows znovu.Tedy v obrazovce Kasa zvolit tlačítko "Nastavení" a pak vybrat záložku "Tisk-nastavení", poté zaškrtnout spínač vlevo uprostřed "Grafický paragon s Logem přes správce tisku Windows". Tlačítky "X" a "Y" lze nastavit text paragonu přesně doprostřed pásu z vaší tiskárny (počet posuvu je v milimetrech, lze dávat i záporná čísla). Případně lze tlačítkem "Logo" načíst vaše logo k tisku na záhlaví paragonu.
Automatické přepínání tiskáren (paragony, bloky, A4, atd) lze definovat tlačítky v nastavení tisku vpravo viz obrázek. Toto se doporučuje pouze v restauracích a bistrech nikoliv v prodejnách, kde se obvykle nenastavuje přepínání tisku vůbec nebo se řeší pouze paragony a A4 tiskárna. Program pak při tisku sám přepne na tiskárnu, definovanou v nastavení podle formátu tištěné sestavy či dokladu.
Po kliknutí například na tlačítko "Paragony" se zobrazí dotaz, zda nastavit tiskárnu a pak se objeví klasický dialog s počtem kopií k tisku. V horní části obrazovky zvolíme "Tisk na jinou tiskárnu" a vybereme kterou tiskárnu chceme pro daný druh tisku používat a pak klikneme na "Nastavit". Poté ukončíme obrazovku bez tisku. V případě že chceme všechny předvolby tiskáren zrušit, pak klikneme v obrazovce výše na tlačítko "Reset" které se objeví při příští volbě definování již nastavené tiskárny (viz obrázek níže). Tím se vymažou všechny přednastavené tiskárny a program opět funguje na výchozí tiskárnu nastavenou ve správci tisku Windows.
Tiskárnu lze i bez automatu případně přepínat ručně včetně ovládání dalších nastavení tiskárny viz obrázek kliknutím na červeně orámovanou ikonku tisku v obrazovce počtu kopií. Ale pozor, všechna nastavení takto vytvořená uvedenou ikonou, přes kterou defacto vstupujeme do správce tisku Windows, jsou platná pouze do doby, než zavřeme program TRELL. V tom okamžiku se restují a správce tisku Windows se vrací k nastavení, která měl před spuštěním systému TRELL. Tedy nastavování tisku přes červenou ikonu je vhodné pouze jako jednorázový výtisk dokladu například na jinou tiskárnu v síti.

Tisk do PDF (pro odesílání dokumentů emailem) se provede tak, že se do Windows doinstaluje virtuální PDF tiskárna např. http://www.trell.cz/pdf.exe a pak např. při tisku větších formátů, než je pokladní tiskárna, si jen změníte výchozí tiskárnu ve Windows nebo jen v TRELLu viz obrázek výše na tisk do PDF.
Pokud nepoužíváte otevírání pokladní zásuvky přes pokladní tiskárnu (zásuvka propojena kabelem RJ45 - telefonní koncovka - do tiskárny), pak pro vás není nutné, aby při každém ukončení dokladu pokladní tiskárna posouvala papír o jeden řádek pro otevření elektromagnetu pokladní zásuvky. Tedy vypnete spínač v nastavení Kasa - Nastavení - Zás.Displej - spínač Správce tisku (otevř.) viz obrázek.


Postup načtení AUTOMATICKÝCH ZÁLOH či opravy DATABÁZÍ :V případě, že došlo k havárii Windows a neúplné automatické obnově, technickému poškození počítače, poškození harddisku či struktury dat například při výpadku proudu nebo jiné technické závadě na PC či Windows, která zapříčinila problém s uloženými daty systému TRELL, je k dispozici snadné řešení. Systém TRELL ukládá automatické zálohy každý den večer při vypnutí systému TRELL v daném dni. Také má zrcadlené soubory dat a další samoopravné mechanismy, díky kterým se lze vrátit dvojklikem na datum v tabulce dle obrázku v čase k libovolnému staršímu datu a stavu z onoho dne a nebo bez ztráty dat obnovit databáze rekombinací ze stávajících pomocných dat a případnou opravou struktury například tlačítkem "Obnovit sklady" (podsvíceno žlutě).


ZÁLOHOVÁNÍ mimo počítač :V systému TRELL lze nastavit, aby automaticky ukládal každý den zálohu kromě lokálního disku také na síťový disk nebo na jiné umístění mimo počítač, přesto však doporučujeme alespoň jednou týdně ukládat zálohu ručně viz obrázek na váš flash disk (je vhodné mít alespoň dva flash disky, cena je kolem sto korun za jeden a vystačí několik let a starší soubory není nutné mazat, jsou komprimované a malé). V případě zásahu počítače bleskem (již se skutečně několikrát zákazníkům stalo) nebo ukradení pak máte k dispozici kompletní zálohu konfigurace i dat a můžete pokračovaat v práci po přihlášení heslem na jiném PC, zatímco bez zálohy to obnáší týdny práce navíc.


Přímá ÚPRAVA KARET SKLADU :Přestože nejde o běžnou operaci a je povolena pouze administrátorovi systému (vedoucímu či majiteli), občas je nutné provést přímé změny karet ve skladu od změny kódu karty (pozor, ztrácí se tím historie, kód karty je jako spz auta, řídí se dle něho vše) přes počty kusů až po přímé změny nákupních cen. Uvedené změny se protokolují. Pokud dojde k nějakému většímu problému v obsluze, bývá vhodné provést opravy přímo na kartách a k tomu slouží červený puntík v levé části obrazovky viz obrázek, kdy při přihlášeném Supervizorovi a kliknutí na "Upravit" ve "Vkládání a úprava skladových karet" nám po odsouhlasení volby dovolí systém měnit kteroukoliv kolonku až do opuštění obrazovky. Běžná obsluha se základními právy samozřejmě tuto funkci k dispozici nemá.


Export uzávěrek KASY do EXCELU :Jsou zákazníci, kterým běžná uzávěrka nestačí a chtějí provádět statistiky a vyjíždět výpočty včetně grafů za delší období, sledovat vytíženost v jednotlivých hodinách a další parametry, které běžná ani rozšířená uzávěrka systému TRELL neumožňuje. Toto není problém, stačí si uzávěrku za libovolné období zvolené v obrazovce uzávěrky KASY vlevo nahoře vyexportovat tlačítkem "CSV" do souboru pro Excel, ve kterém pak lze pomocí maker a dalších excelovských funkcí docílit libovolných sestav či analýz dat prodejů za uvedené období.


Export SKLADU :Pokud firma expanduje a zakládá novou provozovnu, pak samozřejmě nemusí všechny skladové karty zakládat znovu, ale použije se tlačítko Export a Import ve "Vkládání a úprava skladových karet" (obdobně jsou tato tlačítka i v dalších modulech například ve Fakturaci) a přenesete si veškeré (nebo pouze hledáním vyfiltrované) karty do souboru k načtení na jiné provozovně. Při načtení se přidají dosud neexistující karty ze souboru do skladu. Při vyhledávání karet k exportu lze hledat "na etapy", tedy zadáme postupně několik parametrů, podle kterých se po jednotlivých krocích zužuje seznam žlutě vysvícených položek.


Absolutní SLEVY v KASE a kupóny na slevu :V kase lze zadávat tlačítkem "Sleva" v levé části procentuelní slevu z celkové částky, používat systém dealerských slev, kde je vše definováno dle přihlášených zákazníků a karet zboží a jeho slevových hladin a nebo využívat věrnostní systém s automatickým přepínáním hladin slev podle kartiček zákazníků. Pro jednodušší použití je k dispozici také možnost zadat tlačítkem "Speciál" viz obrázek položku sleva s libovolným kódem (tento kód nesmí mít žádná karta skladu) a částkou například -1 Kč. Po zadání kódu v kase a počtu jednotek se do dokladu přidá při zadání množství 250 například položka -250 Kč absolutní sleva. Slevy jsou samozřejmě vypsány v uzávěrkách kasy jako samostatné položky.


Tisk stavu SKLADU pro účetní v nákupních cenách ke dni ZPĚTNĚ :Obvykle k datu 31.12. na konci roku je nutné vytisknout sestavu skladových zásob v nákupních cenách pro účetní uzávěrku. Pokud se na tuto věc zapomene a řeší se až v březnu, tak lze pomocí automatických měsíčních záloh viz obrázek naparkovat na datum 31.12. uvedeného roku, kdy se zobrazí uzávěrka k tisku, kterou potřebujete, přesto že současný stav skladu je již samozřejmě jiný. Do obrazovky tisku sestavy vstoupíme z modulu Skladová evidence - Inventura - Zpracovat inventuru.


Chybové hlášení při změně počítače nebo přenosu dat na jiný PC s pokladním displejem :Při přenosu dat na dozorový počítač nebo přenosu dat na počítač nový se občas zapomíná na to, že součástí přenášených dat je i konfigurace periferií, kdy například při používání pokladního displeje (obvykle dvouřádkový displej Virtuos) program posílá na zvolený skutečný COM port rs232 nebo virtuální COM port vedený na USB portu, při každém kliknutí v Kase údaje pro zobrazení na dipleji. Když změníte počítač a konfigurace zůstane stejná jako na předchozím PC které mělo jiné konektory, může se stát, že na uvedeném portu je nainstalován nějaký ovladač nebo že uvedený com port vůbec neexistuje. Pak se vše projeví hlášením "comunication error 0002" a tím, že v Kase se zobrazuje "Vyčkejte" a zdánlivě nic nefunguje. Je potřeba hlášení odklepnout "OK" a pak kliknout na "Nastavit" a viz obrázek vypnout spínače pro přímé posílání znakových sekvencí na definované COM porty. Tím je věc vyřešena a může se prodávat nebo kontrolovat přenesená data. Pokud se jednalo o přechod na nový PC, IT musí definovat porty a osadit periferie pokud možno obdobně jako tomu bylo na předchozím PC. Obdobný problém může dělat i pokladní zásuvka napojená místo na tiskárnu, tak přímo na PC a COM port (starší typy). Uvedená změna konfigurace (vypnutí spínačů) opět vše bez problémů řeší.


Přeinstalace operačního systému či přenos na jiný PC :

Při přeinstalaci operačního systému není nutné mazat či odinstalovávat systém TRELL. Je na Windows zcela nezávislý a po instalaci libovolné verze Winodws jej lze v adresáři "C:\TRELL" spuštěním "trell.exe" znovu bez problémů spustit. Adresář "C:\TRELL" nedoporučujeme v žádném případě mazat, pokud nemáte celý adresář vypálený na CD či DVD nebo zkopírovaný po síti jinam a chcete mít jistotu, že data včetně automatických záloh jsou zajištěna. Zálohování systému je možné též na flash disky nebo libovolné médium. Doporučujeme dva flash disky na sudé a liché týdny - další alternativou je nastavit automatické zálohování po síti na jiný disk či jiný počítač či server .. aby byl systém imunní i kdyby selhal celý disk lokálního počítače (což se bohužel také může statisticky stát). Další možností je zálohování na USB klíč do 7 různých adresářů pondělí až neděle.

Pokud Vám v servisu budou přeinstalovávat Windows a formátovat disk, pak trvejte na záloze vypálení adresáře "C:\TRELL" na dvě různá CD či flash ještě před tím, než dojde ke zformátování disku. Chráníte tím vaše data. Po načtení dat z CD je nutné odznačit soubory, aby neměly atributy Read Only a bylo možné s nimi pracovta bez uzamčení. Doporučujeme pravidelně systém aktualizovat pro co nejvyšší spolehlivost a bezproblémový provoz.

Adresář "C:\TRELL" lze bez problémů přenést i na libovolný jiný PC a plynule pokračovat v práci bez nutnosti opětovné instalace a nastavování parametrů. Je možné mít i více instalací systému TRELL na stejném PC v různých adresářích TRELL TRELX TRELA a jejich data jsou na sobě nezávislá, jsou to různé instalace (pouze nesmí být nikdy spuštěny současně dvě různé instalace TRELL na stejném PC). Lze tedy mít cvičnou instalaci, na které se učíme a pak ostrou, kam se vkládají regulérní data. Též je možné před instalací aktualizace jednoduše odzálohovat celý TRELL stranou pouhým vytvořením kopie (např TRELA), která je pak také samostatně funkční.

Při změnách legislativy nebo při jakýchkoliv problémech je třeba si stáhnout upgrade, nejnovější verzi programu ze stránky www.trell.kvalitne.cz a přeinstalovat jím vaši stávající verzi systému. Vaše data i oprávnění zůstávají, pouze obslužný program se vymění za nový, vylepšený s novými funkcemi. Podrobné návody jsou součástí programu v hlavní obrazovce pod tlačítkem "Návody".


Pokud se instalace upgrade TRELL nedaří, postup je následující :

Při instalaci se může stát, že se zobrazí modrá tabulka "Systém Windows ochránil váš počítač", ve které je pouze volba
"Nespouštět" vpravo dole. Vlevo nahoře v tomto modrém okně je pod textem podtržený nápis "další informace",
na který je zapotřebí kliknout a zvolit "přesto spustit".

Pak se může zobrazit (žluté záhlaví) okna "Chcete této aplikaci od neznámého vydavatele povolit, aby prováděla
ve vašem počítači změny". Kliknete na ANO a pak proběhne instalace korektně.

Pokud stahujete v rámci prohlížeče Edge, může se při velmi přísném nastavení zobrazit vpravo nahoře u názvu souboru
hlášení "Soubor jsme zablokovali..". Po najetí myší na tento nápis se objeví vpravo u nápisu ikonka popelnice a tři tečky.
Kliknutí na tři tečky otevře okénko, kde se zvolí druhé odshora "Ponechat" a pak při hlášení "Tato aplikace by mohla
poškodit.." nad modrým tlačítkem dole "Odstranit" je nápis "Zobrazit více". Na ten je nutné kliknout
a zvolit "Přesto zachovat". Pak, až zmizí modrá čára průběhu stahování programu, tak dvojklikem
na nápis "trlsetup.exe" spustíte instalaci.


Pokud je okno programu TRELL malé, řešení je následující :

Při přechodu na nové počítače, kde je obvykle nastaveno ve Windows rozlišení Full HD, tedy 1920 x 1080,
tak je nutné přepnout na rozlišení blížící se defaultnímu rozlišení standardní kasy systému TRELL, tedy 1024 x 768
nebo jakékoliv podobné rozlišení, které bude mít cca 800 bodů na výšku. U nyní běžných širokoúhlých monitorů
doporučujeme při použití dotykového rozhranní stáhnout verzi upgrade "Upgrade pro širší dotykové rozhranní",
aby bylo okno programu zobrazeno přes celý monitor pro snadnou přehlednou práci.


Info o cenách a modulech systému :

Viz tlačítko "Ceník" v záhlaví hlavní stránky.

V objednávce je nutné uvést Vaši fakturační adresu a IČ, případně u objednávky konkrétního jednoho modulu uvést, o který modul máte zájem.

Objednávku plné verze, případně žádost o verzi na vyzkoušení nám zašlete e-mailem na trell@atlas.cz.

Vaši objednávku vyřídíme obratem - zašleme fakturu s úhradou převodem a po jejím uhrazení nebo zaslání pdf od banky obratem zasíláme e-mailem autorizační klíč pro plnou funkčnost programu a doklady poštou na Vaši adresu.

Systém TRELL pro Windows má minimální požadavky na hardware.

 Postačí jakékoliv Pentium 100 a výše, Windows 95,98,NT,2000,XP,7,8,10 či jakékoliv vyšší. Pro trvalý spolehlivý provoz na prodejně doporučujeme 512MB RAM, pentium 800 a výše a jakékoliv Windows kromě XP HOME (systém TRELL na nich samozřejmě funguje, ale jsou nestabilní a ve srovnání s XP Professional z hlediska spolehlivosti mnohem horší), tedy Windows 98, 2000, XP Professional atd. Tiskárny lze instalovat jakékoliv, které mají ovladače tisku pro Windows. Pro pokladní tiskárny nemusí být ani ovladače, systém TRELL posílá sekvence přímo na porty LPT či COM (tedy pokladní Star200, 300, Epson a další obdobné se pouze připojí a systém tiskne paragony a bloky či předávací uzávěrku směny na pokladní tiskárnu, ale celkové sestavy, faktury a sjetiny na tiskárnu A4, na kterou je nastaven správce tisku). Se systémem lze pracovat též na pokladních černobílých monitorech či dotykových obrazovkách. Podporovány jsou všechny čtečky čárového kódu, pokladní displeje i práce v síti včetně Client-server provozu. Automatické ukládání záloh i nezávislost na systému Windows, kdy se využívají vlastní registry a systémové prostředky dávají programu vysokou životaschopnost i výkon a snižují zranitelnost systému při napadení počítače viry či havárii operačního systému, protože program je nezávislá samostatná instalace a lze jej v případě nutnosti přenášet jako celý adresář i na jiný počítač. Podrobné návody jsou součástí systému pod tlačítkem "Návody" v hlavní obrazovce.


Moduly systému TRELL jsou :

Skladová evidence s neomezeným početm skladů a výrobků, se složenými výrobky, uzávěrkami, průměrováním nákupních cen, revizemi dle uživatele a kontrolami podle skladové karty. Velmi rychlé vyhledávání zboží i podle části názvu uprostřed slova, kódu, ceny či jakéhokoliv údaje. DPH je dopočítáváno automaticky dle nastavení firmy. Je podporávana práce se čtečkami čárového kódu a zkratkové klávesy. Generátor čárového kódu je součástí systému. Ve skladu lze evidovat též sériová čísla výrobků, filtrovat podle kategorií a převádět zboží mezi sklady.

Fakturace vázaná na účetnictví s odebíráním zboží ze skladu, s pamětí uložených textů a s možností práce ve stylu textový editor. DPH se ve faktuře sčítají automaticky při výběru výrobků ze skladu v obou sazbách, pouze je nutné v případě práce se sklady nemít u nového dokladu zaškrtnut žádný spínač vlevo vedle sazby DPH. Tyto spínače se využívají pro automatický přepočet při zadání celkové částky nebo částky bez DPH přímo do políčka, kdy se vše ostatní dopočte automaticky. Do faktur lze načítat objednávky, dodací listy vytvořené v rámci fakturace a další doklady.

Kasa, pokladna s odebíráním zboží ze skladu, kde lze vybírat konkrétní sklad nebo v nastavení kasy zvolit, že se zboží bude hledat podle kódu ve všech skladech a pak se zadá kód zboží, najde se sklad, zboží se vloží do paragonu a odebere ze skladu. Lze pracovat též s čárovými kódy obsahujícími údaj o hmotnosti či množství zboží, kdy je tento údaj automaticky vložen při přečtení kódu čtečkou do kolonky množství a zboží se odebere ze skladu. Kasa je vhodná pro prodejny a využívá ji široký sortiment zákazníků od potravin až po počítačové komponenty nebo kadeřnictví. V kase může naráz pracovat až 10 obsluh, které přepínají čísla směn vždy když účtují (klávesou Ctrl a číslem z klávesnice). Vše lze obsloužit zkratkovými klávesami bez použití myši a práce obsluhy je zjednodušena na maximum. Denní uzávěrky, zrcadla a další sjetiny jsou samozřejmostí.

Restaurace je rozšířená Kasa s neomezeným počtem stolů, specifickým provozem, prací s bloky pro kuchyň a dalšími mnoha funkcemi, které byly prověřeny v praxi. Receptury lze zadávat přímo do skladu jako složené výrobky, kdy jednotlivé komponenty (tedy mouka, vajíčka, maso) jsou ve stejném skladu jako výsledné jídlo (třeba knedlo zélo vepřo). Pokud je odebráno jídlo z karty s nulovým stavem, kde je pouze receptura s odkazy na suroviny, pak systém odebere všechny suroviny v příslušném množství z jednotlivých skladových karet (což lze vidět na souhrnné výdejce nebo v uzávěrkách skladu), ale v prodejce je jen výsledná karta a množství odebraného zboží a příslušná cena dle karty se složeným výrobkem (tedy jen jídlo a cena). Pro nápoje je určena funkce "Speciál" - tlačítko v horní části obrazovky restaurace, kde se nastaví, že třeba jeden kus zboží půlitr piva je odebrání nula celá pět litru z karty pivo a třetinka je odebrání jiného množství z té samé skladové karty. Podrobné informace jsou v návodech, které jsou součástí programu a lze je zobrazit kliknutím na tlačítko "Návody" zhruba uprostřed hlavní obrazovky programu včetně demoverzí.

Odběratelé a dodavatelé je modul, kde lze snadno pracovat s evidovanými firmami, psát si k nim poznámky v neomezené velikosti a vyhledávat dle jakéhokoliv údaje. Pokud je při vyhledávání nalezeno více položek, pak se zobrazí pouze nalezené a z nich lze kliknutím vybrat položku která nás zajímá .. nebo lze hledat dál podle jiného údaje a tak postupně zužovat seznam. Na kompletní seznam se lze vrátit kliknutím na tlačítko "Seznam" (případně v jiných databázích tlačítkem "Vše"). Stejným způsobem se pracuje i se všemi ostatními databázemi.

Firemní korespondenci lze využít na psaní dopisů a sledování odeslané i došlé pošty i jako chytrý textový editor se sortováním a šifrováním.

Objednávky, zakázky, poptávky i kompletní opravnu včetně tisku opravenek, příjemek do opravy a provázaností s kasou i s fakturací lze nalézt v pravé dolní části hlavní obrazovky. Podrobné info je opět v návodech.

V modulu Ubytování lze jediným pohledem zkontrolovat vytíženost a nalézt volné pokoje v kalendáři ubytovaných a rezervací, lze tisknout výpisy pro úřad, sledovat denní nástupy i ukončení, vše je barevně rozlišeno a orientace i nalezení jakékoliv informace je velmi rychlé, snadné a intuitivní. Systém je stále rozšiřován na základě podnětů z provozu a každých 14 dnů jsou na naší internetové stránce ke stažení nové verze programu obsahující vylepšení a nové funkce.

Bazar a zastavárna je opět provázán s kasou a sklady. Při naskladnění zboží se založí sklady Komise nebo Bazar a se zbožím na nich se pracuje odlišným způsobem. Při prodeji komisního zboží plátcem DPH je dle legislativy od DPH osvobozena nákupní cena zboží - tedy zboží je na paragonu rozepsáno se dvěma sazbami (nulovou a nenulovou). V bazaru se tisknou smlouvy, štítky na zboží, sleduje se prodej a výplata neprobíhá u komise dříve než po prodání zboží případně po uplynutí záruky na vrácení zboží. Samozřejmě jsou evidováni zákazníci, podporovány čtečky čárového kódu v plném rozsahu, lze připojit pokladní tikárnu i displej. Tak jako u všech ostatních modulů i zde se automaticky přepínají všechny formuláře i způsob práce programu podle zadání plátce či neplátce DPH při nastavení vlastní firmy tlačítkem "Firma" v hlavní obrazovce systému TRELL. Bližší podrobnosti jsou opět v návodu, který je součástí programu.

Videopůjčovnu lze nastavit přepnutím modulu Bazar - Zastavárna spínačem v rámci hlavní obrazovky Bazar. Od tohoto okamžiku se bude namísto tlačítka "Bazar - zastavárna" v hlavní obrazovce systému objevovat tlačítko "Půjčovna". Modul byl vyvinut specielně pro videopůjčovny s podporou čteček čárových kódů jak zákaznických karet, tak kazet či DVD. V praxi je každodenně používán s databází přibližně šesti tisíc kazet a DVD a stovkami zákazníků. Práce je velmi rychlá, lze snadno zjistit nevrácené kazety, zajistit rezervace, většina funkcí je obdobná jako u stávajících používaných systémů s tím, že byl systém vylepšen o provázání s pokladnou, uzávěrky, export přehledu kazet a DVD na net a mnoho dalších věcí. Při přepnutí z videopůjčovny na normální půjčovnu lze program využívat např. jako běžnou půjčovnu čehokoliv, což také někteří naši zákazníci činí.

Modul účetnictví obsahuje kompletní jednoduché účetnictví, fakturaci s tiskem faktur, knihy faktur a dalších sestav vyfiltrovaných např. dle firmy a podobně, pokladnu, pokladní doklady i pokladní knihu, bankovní výpisy, bankovní příkazy, evidenci firem, průběžné statistiky, knihu jízd pro služební i soukromá vozidla bez omezení počtu vozidel či jízd, součástí je i generátor jízd. Výstupem jednoduchého účetnictví je peněžní deník a podklady pro přiznání k DPH. Inventarizace majetku je v souladu s vedením daňového účetnictví, případně v kombinaci s využitím modulu sklady. V rámci účetnictví lze vložit pokladní doklady též metodou napřeskáčku a následně přečíslovat dle data a až pak vytisknout. Pokladní doklady, bankovní výpisy a úhrady faktur jsou spjaté a lze tak snadno zjistit uhrazené a neuhrazené faktury. Velmi snadnou, rychlou a efektivní práci ocenily již stovky uživatelů, věříme, že Vás program po jeho vyzkoušení a osvojení si zákaldních intuitivních postupů nadchne také.

Demoverzi 2MB ke stažení bez registrace i další informace naleznete na této stránce.


Prodloužení časové licence ze zakoupeného CD :

Po spuštění programu v hlavní obrazovce systému je třeba kliknout na tlačítko "Kontrola", které je v horní čísti obrazovky pod jménem přihlášeného uživatele. Objeví se výpis zobrazených přístupů do systému. Nyní je třeba kliknout myší do pravého dolního rohu této obrazovky. I když zde není žádné tlačítko zobrazeno, po kliknutí do neviditelné plošky v pravém dolním rohu, která má někdy jinak šedivý odstín a u novějších verzí z netu je na ní zobrazen kalendářík, tedy po kliknutí do pravého dolního rohu obrazovky "Zobrazení přístupů do systému" se u časově omezené verze zobrazí datum prvního spuštění programu na vašem počítači. Toto datum je nutné si přesně a správně opsat a uvést jej jako součást žádosti o prodloužení licence. Pokud uvedete datum špatné, program se po odemčení časovým oprávněním neodemkne. Dále je zapotřebí najít kartičku s registračním číslem, kterým jste program při prvním spuštění odemkli.

Tyto dva údaje, tedy registrační číslo a datum prvního spuštění opsané z programu je nutné uvést do objednávky prodloužení systému na další období. V objednávce je nutné uvést Vaši fakturační adresu, IČO, adresu zaslání, registrační číslo a především datum prvního spuštění opsané z programu. Tuto objednávku zašlete prosím e-mailem na trell@atlas.cz. Vaši objednávku vyřídíme obratem - zašleme fakturu s úhradou převodem a po jejím uhrazení nebo zaslání pdf od banky obratem zasíláme e-mailem autorizační klíč pro plnou funkčnost programu a doklady poštou na Vaši adresu.

Pokud se dalšímu objednávání prodloužení po uplynutí období chcete vyhnout a mít program natrvalo bez jakýchkoliv dalších starostí, pak je vhodné objednat kompletní systém bez omezení za cenu 2900,- Kč jako rozšíření Vaší časově omezené verze. Licence je pak rozšířena na všechny moduly, vázána na vaši firmu a platná navždy.

Cena je koncová včetně daně. V objednávce je opět nutné uvést Vaši fakturační adresu, IČO, adresu zaslání a částku 2900, včetně registračního čísla původní verze z CD.

Vaši objednávku vyřídíme obratem - zašleme fakturu s úhradou převodem a po jejím uhrazení nebo zaslání pdf od banky obratem zasíláme e-mailem autorizační klíč pro plnou funkčnost programu a doklady poštou na Vaši adresu.


Jak vložit zakoupené autorizační oprávnění vázané na firmu :

V instalační sadě, kterou jste zakoupili přímo od výrobce programu a která vás opravňuje k používání programu po časově neomezenou dobu, je na instalačním CD uložen trvalý klíč s oprávněními pro Vaši firmu, který se při instalaci načte do programu.

Po nainstalování a spuštění programu je třeba vložit CD do jednotky počítače a v hlavní obrazovce programu (což je obrazovka, kde jsou tlačítka jednotlivých modulů "Skladová evidence", "Fakturace", "Kasa" a další), tedy v této hlavní obrazovce systému kliknout na tlačítko "Načíst autorizační soubor", které se nachází v levém dolním rohu obrazovky. Po kliknutí se zobrazí menu, zda chcete otevřít soubor "Autorzce.dtt". Dáte otevřít a na všechny dotazy systému odpovíte Ano nebo OK. Poté se program zavře a při příštím spuštění systému TRELL jsou již odemčeny zakoupené moduly, jejich tlačítka podsvícena červeně a vpravo vedle nich svítí namísto obálek ikonka OK. Autorizační soubor je třeba pečlivě uschovat, protože obsahuje oprávnění k odemčení systému vázané na jméno vaší firmy.

Pro korektní údaje v tiskopisech doporučujeme při prvním spuštění též přejmenovat obsluhu z "Hlavního uživatele" na Vaše jméno stiskem tlačítka "Správa obsluhy" a pak "Upravit", přepsat jméno a "OK".


Jak zaregistrovat další zakoupená CD s novými registračními čísly :

Při více CD s různými registračními čísly, kdy chcete odemknout další moduly systému, je postup následující :

K zadání prvního registračního čísla Vás systém sám vyzval po prvním spuštění. Po zadání čísla a zavření programu se část tlačítek s moduly programu podsvítila červeně a vpravo vedle nich se objevily ikonky OK.

Pokud máte zakoupeno další CD s jinými moduly, vyjmete z něho kartičku s dalším registračním číslem. Spusťte systém TRELL a v hlavní obrazovce zhruba uprostřed pod obrázkem diskety je u časových licencí ikonka kalendáře s číslem 21. Na tuto ikonku klikněte myší a do zobrazeného formuláře vyplňte prosím registrační číslo z dalšího CD. Po zavření a znovuspuštění programu budou podsvíceny a odemčeny další moduly odpovídající dalším zakoupeným licencím.

V případě jakýchkoliv nejasností s obsluhou nahlédněte prosím do návodů - tlačítko "Návody" přímo v hlavní obrazovce systému nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na trell@atlas.cz.


Odemčení časově omezené licence pro další období již obdrženým CD obsahujícím časová oprávnění :

Ať již jste se rozhodli pro časové rozšíření licence či pro trvalé neomezené rozšíření, pak jste obdrželi CD, na kterém je uložen autorizační klíč a nová verze programu.

Instalace programu se provádí spuštěním souboru TRLSETUP.EXE z CD.

Po startu instalačního programu je nutno zaškrtnout políčko "Souhlasím s podmínkami instalace" a kliknout myší na tlačítko "Další". Zobrazí se cílový adresář, kam bude aplikace nainstalována (většinou C:\ TRELL nebo C:\ Program files\ Trell). Stiskem tlačítka "Start" se zahájí instalace. Po ukončení instalace se nabídne možnost "Spustit nainstalovanou aplikaci" a zobrazí se okno, ve kterém je ikona TRELL ekonomický systém pro Win s modrou šipkou na černém pozadí. Je důležité zkontrolovat, zda byla nová verze nainstalována do stejné cesty a skutečně došlo k výměně exe souboru za nový a aktualizaci systému. Pokud doporučenou cestu neměníte, což doporučujeme, pak není nutné nic kontrolovat a systém se aktualizuje po založení CD do mechaniky a automatickém spuštění.

Odemčení zakoupených modulů či rozšíření se provede kliknutím na tlačítko "Načíst autorizační soubor" (vlevo dole v hlavní obrazovce systému). Zde otevřeme soubor Autorzce.dtt z disku pokud byl autorizační soubor zaslán přes internet a uložen na disk. Na všechny dotazy systému odpovíme "Ano". Poté se u zakoupených modulů v hlavní obrazovce programu objeví nápis OK a tlačítka, kterými se moduly spouštějí, se podsvítí červeně.

Vzhledem k pravidelené aktualizaci programu doporučujeme po prodloužení licence stáhnout z naší internetové stránky upgrade. Každé 2 týdny obnovujeme aktuální verzi programu na naší internetové stránce www.trell.kvalitne.cz. Pokud si upgrade stáhnete a přeinstalujete s ním Vaši současnou ostrou verzi, pak dojde pouze k výměně EXE souboru s programem, Vaše data zůstávají a program pak obsahuje všechny nové funkce a vylepšení, které byly za poslední období do systému TRELL zaneseny (případně změny vyplývající ze změn legislativy) Tento postup doporučujeme zopakovat minimálně každé 3 měsíce. Před instalací upgrade je samozřejmě vhodné zazálohovat vaše data (pouze z opatrnosti) minimálně na dva různé flash disky.


Při problémech s instalací tiskárny či s rychlostí tisku :

Pokud je prodleva při tisku dokladů příliš velká, pak doporučujeme ve správci tisku Windows v "Tiskárny" vybrat tiskárnu ", kliknutím pravým tlačítkem myši vybrat "Vlastnosti" a v "Grafika" nastavit nižší rozlišení (např 300dpi). Tím se přenos dat do tiskárny výrazně zrychlí a tím se zrychlí i rychlost tisku. Další možností je zaškrtnout v obrazovce, kde se nastavuje při tisku v TRELLu počet kopií, spínač "Zrychlený grafický tisk", který komunikuje se správcem tisku Windows v jiném módu a někdy o dost rychleji (záleží na konkrétní tiskárně a ovladači k ní - často mají různé ovladače k téže tiskárně zcela odlišné vlastnosti i provoz).

Při tisku na pokladních tiskárnách "Star" se občas stává, že program netiskne při prvních pokusech o tisk korektně, přestože starší programy nainstalované na stejném PC korektně tiskly. Důvod je v tom, že starší pokladní programy využívají přímý přístup na tiskárnu a netisknou přes správce tisku Windows. Ve správci tisku není často korektně nastaven ovladač pro tisk pokladních dokladů a tiskárna přesto tiskne. Systém TRELL využívá správce tisku Windows a je tedy nutné v problematických případech doinstalovat korektní ovladače tiskárny, případně si je stáhnout z internetu či vyžádat u prodejce. Kvalita výsledku však za to stojí. Protože ovladačů i pokladních tiskáren je opravdu mnoho, dáváme k dispozici také dostatečný počet kombinací nastavení dokladu k tisku (od účetnky A7 až po zúženou účtenku), možnost zvětšit písmo i změnit systém kódování českého jazyka. V případě potřeby zmenšit písmo je možné menší formát nastavit přímo při tisku. Stejně tak je možné změnit font nastavením na tučné písmo opět při příkazu k tisku.

Při tisku prodejek na pokladní tiskárnu doporučujeme většinou nepoužívat ovladače vůbec nebo nastavit při použití paralelního portu univerzální ovladač "Generic text only" ve správci tisku. V systému TRELL pak v Kase - Nastavení -Tisk v pravém horním rohu obrazovky nastavíme příslušný port, na který program tiskne text přímo. Tisk je pak často výraznější než přes správce tisku, jednoznačně rychlejší a zároveň lze využívat escape sekvence pro odstřižení pásky a otevření pokladního šuplíku, které často správce systému při tisku přes ovaladač blokuje. Doporučujeme tedy přímý tisk na port nastavit v nastavení Kasy.

Po jednom kliknutí myší na ikonku tiskárny (orámovanou červeně) v obrazovce tisku (kde se nastavuje počet kopií, velikost písma, tučné apod..) se spustí volba správce tisku Windows, kde lze nastavit další věci, jako je výchozí tiskárna pro tištěný dokument, formát, vlastnosti, orientace stránky při tisku apod. Tato možnost je výhodná pokud je třeba přepínat mezi více tiskárnami (např. zvlášť pro tisk paragonů a zvlášť pro výstupní sestavy a denní uzávěrky). Nejobvyklejší je nastavení výchozí tiskárny ve správci tisku jako tiskárna A4 (často i síťová v kanceláři), kam s eautomaticky tisknou dokumenty, sestavy, uzávěrky atd. a na pokladní tiskárnu, kdy se správce tisku obchází se tisknou pouze paragony a případně bloky do kuchyně či předávací uzávěrky obsluhy.

Při volbě tisku na přímý tisk na port port tiskárny (týká se pouze pokladních tiskáren) se přenáší sekvence přímo na sériový či paralelní port a lze nastavit též tisk loga na začátku prodejky (pokud jej tiskárna podporuje), počet řádků odrolování a řezání papíru na konci prodejky či otevírání pokladní zásuvky escape sekvencí od výrobce, kterou je třeba zapasat v dekadické formě do nastavení a navolit otevírání zásuvky). Sekvence pro tyto úkony jsou předvoleny, ale lze je též kliknutím pravým tlačítkem myši nastavit uživatelsky.


Jak nainstalovat síť více počítačů využívajících systém TRELL :

V rámci jedné instalace je možné provozovat na síti až deset spřažených pokladen a skladů. Nastavení cesty na síť a režimu se provádí v obrazovce pokladny v módu "Nastavení" nebo ve skladech v rámci obrazovky Export a Import.

Pokud je použita klasická síť Windows (okolní počítače), pak je optimální provozovat aplikaci pouze na jednom z PC a z ostatních PC ji volat (prostřednictvím odkazu na ploše). V tom případě po nastavení odkazu na ploše ostatních PC lze pracovat z různých PC s jedním skladem, jednou číselnou řadou dokladů (čísla poboček se němění - zůstává jen jedno číslo pobočky, jeden centrální sklad). Všechny pohyby se pak promítají do skladu i společných uzávěrek okamžitě. Tato možnost umožňuje pracovat se sklady bez zpoždění a sdílet všechna nastavení.

Postup oživení provozu Client-Server (níže uvedené instrukce jsou určeny pro správce sítě) :

Na všechny počítače, které budou v síti se po odemčení rozkopíruje adresář c:/TRELL z počítače, na kterém jsou všechna data a která se nyní používá jako hlavní pro sdílenou síť. (U číslované sítě po několikanásobném srovnávání) Pak provede technik uložení kopie adresáře c:/TRELL stranou, třeba jako TRELA.

Na všech pobočkách vypnete číslovanou síť (pokud je aktivována) - skladová evidence - export a import dat .. vypnout automatický přenos dat a povypínat síť .. nastavit na každé pobočce jiné číslo pobočky.

Čísla poboček se musí u jednotlivých PC lišit (Kasa - nastavení je třeba zadat u poboček různá čísla 1-9).

Pak je nutné stáhnout verzi programu Client-Server klíčem od prodejce či použít verzi Client-server z CD a přeinstalovat s ním všechny pobočky - na všech instalacích musí být nový exe soubor.

Poté stáhnout http://trell.hyperlink.cz/sql.exe a na všech pobočkách nainstalovat. Může být i všude verze super server a spouštět jako službu při startu pc.

Dále stáhnete http://trell.hyperlink.cz/gdb.zip a rozbalíte. Výsledný soubor TRELL.GDB umístíte na počítač, který bude vždy zapnutý a je nejspolehlivější (server) a bude se na něm pracovat jen minimálně (při vypnutém serveru pobočky nefungují) do adresáře C:\TRELL.

Pokud mají počítače ve vaší síti pevné IP, tak na počítači, který je server spustíte systém TRELL a kliknete v Kasa - nastavení - záložka "síťový provoz" na spínač vlevo dole "centrální databáze na serveru". Po chvilce se objeví IP serveru, které pak doplníte do této tabulky na všech ostatních insatací. Zde na serveru zapínání TRELLu přerušíte, IP si opíšete, na všechno dáte NE a TRELL zavřete.

Pak si vyberete jeden z počítačů, ze kterého budete načítat data na síť a z něho bude automaticky při prvním připojení na databázi provedeno načtení a konverze dat do databáze Serveru na síť.

Na uvedeném počítači spustíte systém TRELL a v Kasa - nastavení - záložka "síťový provoz" vyplníte do kolonky "cesta uložení databáze TRELL.GDB" na serveru C:\TRELL a dáte "Uložit". Pak do kolonky IP: vypníte IP nebo jméno serveru bez lomítek a dáte "Uložit". (úplně stejné nastavení dáte pak postupně na všechny ostatní pobočky). Neuvádí se síťová cesta, ale absolutní cesta tak, jako je na serveru při lokálním nahlížení (např C:/TRELL/TRELL.gdb). Do cesty lze napsat i název databáze.

Poté zaškrtnete spínač "centrální databáze na serveru" a na všechny dotazy odpovíte ano. Pokud používáte firewall, tak je třeba dovolit počítačům přístup na server a též na serveru firewall nastavit tak, aby neblokoval program Firebird. Po úspěšném nastavení a provedení operace se po kontaktu systému se serverem objeví hláška, že client server mód byl aktivován a dotaz, zda nabrat data na síť z této pobočky.

Odpovíte ANO a následujících max. 30minut .. bude systém přesouvat lokální data do databází na server a třídit je. Tento proces nesmí být přerušen !

Jakmile zmizí info "Vyčkejte" a ikonka hodin a okno půjde zavřít, pak zaškrtněte "Zrychlený SQL mód" viz obrázek v příloze a tuto instalaci TRELLa zavřete a přejděte na další pobočku.

Na další pobočce je nutné provést přesně to samé. Do kolonek se vyplní úplně stejné údaje jako na serveru. Pobočky se nesmí v tomto nastavení ničím lišit. První načtení dat ze sítě je cca 10ti minutové na každé pobočce (nesmí se přerušit) ... zaškrtne se "Zrychlený SQL mód" .. zkontroluje, zda má pobočka jiné číslo než ostatní pobočky a jde se na další pobočku...

Až provedete popsané operace na všech pobočkách, pak zkusmo prodejte na jedné z nich třeba knoflík za minimální částku a zkontrolujte si to na ostatních v revizi operací a ve stavu na skladu ... nová data se načítají do obrazovek vždy při zavření nebo otevření libovolné obrazovky plus se aktualizují průběžně .. tedy provedete pohyb a pak na jiné pobočce otevřete vkládání a úprava skladových karet a počet by měl být nižší .. od této chvíle bude jediná centrální databáze s mateřskými daty a pobočky budou jen terminály s vlastní pomocnou pamětí. Vždy po startu se předají všechna pomocná data, proto starty nyní budou trvat cca 1-2 minuty.

ID pobočky v nastavení client server se nesmí měnit .. je vygenerováno automaticky .. je to tlačítko pouze pro servisního technika.

Počet poboček není omezen (na serveru jsou nyní kompletní skladová data, uzávěrky skladů, databáze firem, konta zákazníků), uzávěrky každé kasy a ostatní soubory jsou lokální na pobočkách.

Před instalací a oživením Client server s námi prosím předem domluvte termín, kdy budete instalaci provádět, abychom byli na příjmu na 606 244 216 a cokoliv zkonzultovali přímo při oživování.


Další možností je komplikovanější režim s různými čísly poboček. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že lze soubory s protokoly provedených operací ostatním pobočkám zasílat jako přílohu emailu přes internet nebo přenášet přes flash disky a stavy jednotlivých poboček se navzájem rovnají a data se přenáší podle těchto souborů. Tato metoda vyžaduje přesně synchronní systémový čas na všech pc a stabilní Windows (nedoporučujeme XP Home) optimální XP Professional, Win2000, Win98. Namísto číslované sítě poboček však doporučujeme verzi Client Server, která je technicky mnohem propracovanější a případné chyby při běhu windows pro ni neznamenají žádné riziko. (Ve většině případů doporučujeme možnost, kdy je jedna instalace programu a jediné databáze a ostatní pobočky jen prostřednictvím odkazu na ploše volají instalci na této jedné pobočce. Může však vzniknout i situace, kdy je výhodnější pracovat se sítí s různými čísly skladových poboček.

Síť s číslovanými pobočkami (nedoporučuje se pokud lze použít Client-Server) lze nastavit takto :

Číslo skladové pobočky je v rámci skladové evidence uvedeno v obrazovce Export / Import v pravém horním rohu pod tlačítkem TRELLSOFT. Při startu je nastaveno na "0". První pobočka by měla mít číslo "0", každá další pobočka číslo o 1 vyšší než předchozí. Nikdy nesmí existovat 2 pobočky se stejným číslem. Číslo pobočky se nastavuje hned při prvním startu systému (před tím, než začneme provádět operace s daty). Tím je zajištěno, že budou všechny skladové operace v protokolech korektní a všechny uzávěrky i přenosy pohybů zboží funkční. Srovnání stavu skladů na více pobočkách je možné prostřednictvím flash disku (pokud jsou sklady či pobočky vzdálené nebo nepropojené sítí), zasláním e-mailem (u vzdálených pracovišť s možností připojení na internet) nebo přímo přes síť.

U srovnávání stavu skladů přes síť je nutné na všech pobočkách nastavit (do žlutě vysvícené kolonky) správnou cestu do společného adresáře, kde budou uloženy soubory se skladovými daty. Proces srovnání probíhá tak, že se funkcí "Uložit" vytvoří protokol o všech pohybech na všech skladech pobočky, které byly provedeny za uplynulé období. Poté by měl být proces "Uložit" spuštěn postupně i na všech ostatních pobočkách. Ve chvíli, kdy je na síti uložen kompletní seznam všech operací všech poboček za období, je třeba na všech pobočkách postupně spustit funkci "Načíst", kdy každá pobočka načte a provede ty operace, o nichž nemá záznamy ve vlastních databázích. Společně s operacemi se načítají z ostatních poboček i příslušné příjemky a výdejky a srovnává se stav skladů. Pokud se srovnávají např. pouze 2 pobočky přes flash, pak stačí na jedné pobočce provést "Uložit", na druhé pobočce po vložení této flash spustit "Načíst" a pak "Uložit" a na závěr na původní pobočce opět se stejnou flash "Načíst". Data pak budou na obou pobočkách identická. V případě síťového spojení odpadají klasické problémy, kdy není možné pracovat se skladem z důvodu poruch či přehlcení sítě. Stav skladů poboček se většinou srovnává večer na konci směny nebo po větších operacích (naskladnění apod.). Pobočky pak pracují naprosto samostatně (v módu Pokladna je navíc možno nastavit též odebírání zboží z centrálního skladu na síti a stavy na všech pobočkách odpovídají vždy okamžitému stavu zboží na skladu).

Při zaškrtnutí volby "Automatický přenos dat mezi pobočkami" se údaje srovnávají cca po 10-20 minutách a samozřejmě též při zavření či spuštění programu. Je nutné správně nastavit adresář na síti. Funkční automatické srovnávání stavů skladů mezi pobočkami je na pobočce indikováno obrázkem dvou propojených PC nad spínačem "Konec" v hlavní obrazovce systému při následném startu programu. Pokud obrázek nesvítí, pak přenos přes síť nefunguje a je třeba zkontrolovat propojení a správné nastavení cesty ke sdílenému adresáři. Spínač "Sdílet spol. prodejní ceny" je třeba zaškrtnout v případě, že jsou na všech pobočkách jednotné prodejní ceny. Pak se změny cen provedené na jedné z poboček promítnou při srovnávání i do ostatních poboček.


Pro neomezené úpravy ve skladech a v prodejkách (Správce systému) :

Následující rady jsou určeny pouze osobám s oprávněním správce systému, který může v případě nutnosti zásadních úprav provést změny, které nejsou běžně povoleny, protokolovány, ani se neukládají do uzávěrek. Vstup správce systému je samozřejmě jištěn heslem s velmi kvalitním šifrováním, bezpečnost je tedy vysoká. S tímto oprávněním lze též měnit přímo stavy zboží na skladové kartě, odmazávat prodejky, přečíslovat řadu, měnit číslo příštího dokladu, odmazávat hosty ze sestavy pro poplatek za přenocování a uskutečnit další zásadní operace, které jsou pro uživatele často důležité.

Ve skladové evidenci, v obrazovce vkládání a úprava karet, lze vybrat libovolnou kartu a stisknout tlačítko "Upravit". Pokud tuto volbu provede správce systému nebo osoba s nejvyššími oprávněními, pak se v módu úprav rozsvítí vpravo dole - vlevo vedle sazby DPH červený puntík. Po kliknutí na tento puntík se zobrazí dotaz, zda upravovat všechny údaje v kartě. Pokud ano, pak je povoleno měnit množství výrobku, kód, nákupní ceny a všechny běžně zamčené kolonky bez zaprotokolování. Tuto věc doporučujeme pouze jako řešení situace, kdy došlo k havárii počítače a ve skladu vznikl chaos nebo jako nejjednodušší řešení chyb obsluhy, pokud není důležité protokolování a zpětné přijímání zboží za prodejní cenu bez zisku jako vrácené zboží.

V kase či restauraci v obrazovce Prodejky lze též kliknout na červený puntík v horní části obrazovky vpravo vedle tlačítka Zpět. Pokud potvrdíte dotaz Ano, tedy že chcete mít možnost mazat prodejky, pak se objeví místo puntíku tlačítko Mazat. Od této chvíle lze bez problémů odstranit poslední prodejku, případně odstranit i starší doklad a následné doklady přečíslovat. Opět nejde o exaktní řešení problémů, protože od toho je funkce vrácení zboží nebo text v prodejce se zápornou částkou. V každém případě je však tato funkce pro správce systému výhodná a smazané prodejky pak nefigurují v žádných uzávěrkách ani sestavách za den či směnu. Toto mazání je definitivní.

V ubytování lze odstranit hosty z tabulky pro tisk sestavy ubytovaných hostů za období "počet nocí krát poplatek". Odmazávat lze bez toho, aby tito hosté mizeli z databáze. Jsou pouze odstraněni z tabulky, která se tiskne. To lze využít též pokud tiskneme jakkoliv upravovaný přehled pro vlastní potřebu.


Jak pracovat se systémem složených výrobků, receptur a při jejich vkládání :

"Složení výrobku" je funkce v pravé části obrazovky "Vkládání a úprava skladových karet" v rámci skladového systému, která podstatně rozšiřuje možnosti programu. Pokud je vložena nová karta, na které není žádné zboží, pak z ní můžeme funkcí Složený výrobek vytvořit odkaz na ostatní výrobky, který obsahuje recepturu (seznam karet - výrobků a množství, které složený výrobek obsahuje). Toto je vhodné například v restauraci, kde je např. složený výrobek "knedlo, zelo vepřo" a je nadefinován jako určitý počet gramů z karty Vepřové maso, Několik dkg z karty Zelí a několik Knedlíků (které jsou také složenina z mouky, vajec atd...). Pokud do složeného výrobku nabereme jiný složený výrobek, receptura se přepočítá tak, že se načtou ingredience z tohoto načteného složeného výrobku v poměru k celému výrobku. Obdobným způsobem lze s kartami pracovat jako ve "Výrobním skladu", kdy např. Ventilátor se skládá z motoru, spínačů a držáku a motor se dále skládá ze šroubků, vinutí atd... Pokud korektně zadáme odkazy do karty složeného výrobku, pak se při vydání výrobku ze skladu odečtou všechny součásti zadané v receptuře v množství, které odpovídá vydanému počtu složených výrobků. Součásti složeniny se odečítají s nulovou prodejní cenou a prodejní cena je uvedena pouze u celkového výrobku (výpočty zisku i ostatní propočty v uzávěrkách jsou tedy korektní). Ve skladu jsou ve výdejkách vždy vypsány komponenty i složenina. Pokud je zboží prodáváno např. přes pokladnu, pak je v prodejce vypsán pouze složený výrobek.

Složený výrobek nesmí obsahovat zboží (musí mít tedy vždy nulový počet kusů na kartě). Výrobky vložené do složeného výrobku musí být ze stejného skladu, jako složený výrobek. Pokud v módu složených výrobků dojde k situaci, kdy na skladové kartě komponenty není dost zboží, pak je zboží odebíráno do záporných hodnot (např. v Pokladně je záporný stav komponentů indikován červenožlutým výstražným trojůhelníkem při odebírání zboží v módu složený výrobek).

Jednoduchý návod jak zavést složený výrobek :

Jídla se odečítají podle receptury zadané jako "složení výrobku" a když v rastauraci vydáte svíčkovou, tak se vám maso přesně na gramy odečte ze skladové karty "Maso" například.

S pivem budete postupovat takto. Nejdříve si založíte "mateřskou" kartu, ze které se bude brát a to je "Pivo sudové" s kódem např "008". Pak zadáte na kartu pouze nákupní cenu (prodejní může, ale nemusí být) a množství např 50 a namísto jednotky "KS" dáte "L" jako litry. Dáte uložit. Následně založíte kartu "009" s názvem "Pivo třetinka" a nevyplníte žádné množství (musí zůstat nulové, půjde pouze o odkaz) a necháte Ks (protože třetinky jsou po kusech .. počet malých půlitrů) a vyplníte prodejní cenu s DPH (např "12,-") a dáte uložit.

Jakmile je karta třetinka vložena, tak na ni kliknete na seznamu v tabulce (stále jsme v obrazovce vkládání a úprava skladových karet) a karta se vám zobrazí nahoře v políčkách a vy dáte "Složení výrobku". Zde ťuknete na "Přidat položku" a ze seznamu vyberete kartu "008" Pivo sudové" a zadáte množství "0,3" jednotek a potvrdíte "OK/Zpět". Od této chvíle, kdykoliv vydáte třtinku nebo ji prodáte v kase, odečte se vám 0,3 litru ze skladové karty pivo sudové.

Vypadá to složitě, ale jen napoprvé .. je to velmi jednoduché a pořád stejné (jen jídla se skládají jakoby z více piv, mateřských karet). Aby se suroviny nenabízely v kase či restauraci a nemátly obsluhu, je možné je označit na kartách spínačem "Sr" vpravo uprostřed v obrazovce "Vkládání a úpravy skladových karet". Takto označené karty se pak ve výpisech a seznamech obsluze nenabízejí a fungují pouze jako surovina, ze které se odečítá zboží.


Pro výrobky složené ze zboží z jediné karty, ale v různém množství je v obrazovce kasa či restaurace funkce Special.

Tuto funkci lze použít jako alternativu ke složenému výrobku nebo za pomoci speciálu "prodávat" slevové kupóny nebo texty vázané na kód bez provázání se skladem. Vzhledem k tomu, že speciál kódy neexistují ve skladu, tak doproručujeme řešit odebírání zboží spíše přes složené výrobky. "Special" je tlačítko umístěné v horní části těchto obrazovek, které spouští nastavení odkazů na skladovou kartu. Pokud je např. naskladňováno pivo ve skladu, pak je to samozřejmě v litrech. Jednotka na skladové kartě je litr. Ale když se pivo prodává, tak jsou to většinou třetinky nebo půlitry. Aby obsluha nemusela vypisovat stále 0,5 nebo 0,3 a nevznikaly nesrozumitelné přehledy, kdy nebude jasné, kolik malých piv a kolik velkých bylo vlastně prodáno, pak se v obrazovce special nastaví odkazy. Je zde přednastaven ukázkový odkaz s kódem 01. Ten se jmenuje "Půlitr piva", odebírá se v kusech, má svou cenu a je nastaven jako 0,5l ze skladu "alkohol" skladové karty "Pivo desítka" s kódem "0001". Tuto kartu můžeme vybrat ze seznamu stiskem tlačítka "Vybrat". Pokud sklad "alkohol" a karta neexistují, pak se nic neděje a program po vložení kódu 01 oznámí, že položka není. Pokud je však karta v pořádku a sklad existuje, pak se po vložení 01 objeví v prodejce 1x půlitr piva a po ukončení prodejky se ze skladu "alkohol" odečte 0,5l piva z karty 0001. Takovýchto odkazů můžete vložit opět neomezené množství, ale neměly by mít nikdy stejné kódy s kartami ve skladu (odkazy mají přednost).


Pokud na spínač, tlačítko či ikonku, jejichž funkce není zjevná nebo přímo popsána v obrazovce programu, najedete šipkou myši, pak se zobrazí informace o funkci i možnostech v programu.

V případě jiných dotazů doporučujeme podrobně prostudovat návody, které jsou přímo v programu pod tlačítkem "Návody" v hlavní obrazovce, kde vyberete návod k příslušnému modulu, vytisknete jej a pečlivě prostudujete.....

U zakoupených verzí s časově omezenými licencemi je na každé verzi odemčena jen určitá kombinace modulů (například u "účetnictví" je to "účetnictví" a "fakturace" a u "pokladny" je to "pokladna" a "sklady"). Další moduly lze odemknout pouze zakoupením dalších verzí s jiným registračním číslem a vložením tohoto čísla dle návodu kliknutím na ikonku kalendáře v hlavní obrazovce systému a zadáním příslušného čísla z dalšího CD či verze nebo objednání plné verze e-mailem na trell@atlas.cz. Vaši objednávku vyřídíme obratem - zašleme fakturu s úhradou převodem a po jejím uhrazení nebo zaslání pdf od banky obratem zasíláme e-mailem autorizační klíč pro plnou funkčnost programu a doklady poštou na Vaši adresu.

Pokud jste si jisti, že nedokážete ani na základě návodu jakýkoliv problém zvládnout, pak nás prosím kontaktujte e-mailem na trell@atlas.cz a my Vás během 24 hodin (většinou během hodiny) po jeho obdržení informujeme o optimálním řešení a společně jej vyřešíme. Pouze upozorňujeme, že jakýkoliv problém je vhodné řešit nejdříve tím, že si nainstalujete upgrade (nejnovější verzi programu) ze stránek www.trell.kvalitne.cz. Na stránkách je ke stažení aktuální verze systému obsahující všechna vylepšení, legislativní změny a zásahy optimalizující provoz na základě informací uživatelů. Instalace upgrade je vždy nezbytný krok před tím, než se cokoliv začne řešit už proto, abychom při testech i v praxi pracovali na stejné verzi programu a společně jakoukoliv situaci vyřešili v nejkratším možném čase.


Objednejte si - informujte se

Stáhněte si start verzi

Snažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí. Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme zdarma zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému TRELL. Součástí licence k používání systému Trell je též možnost využívat rozsáhlou technickou podporu na trell@atlas.cz.
Trell@atlas.cz


Zpět